Recent Submissions

 • Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín 

  Panáčková, Miroslava
  Táto diplomová práca je zameraná na urbanistické riešenie vybraného územia v obci Strachotín a architektonický návrh objektu zasadeného v danej lokalite. Cieľom návrhu je prepojiť objekt s ohľadom na okolitú krajinu a ...
 • Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie 

  Fučíková, Jarmila
  Práce má v první řadě poukázat na možnosti aktivace nefungujícího post-industriálního území. Cílem je odstranit neprůchozí „klín“ do centra a doplnit do lokality chybějící městské aktivity. Za tímto účelem v diplomové práci ...
 • REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, VYSOČANECH 

  Zatloukalová, Denisa
  Praha má velké množství lokalit, které ztratily svou průmyslovou slávu či dopravní význam. Dnes tyto oblasti zůstávají nevyužité a stávají se zanedbanými jizvami na tváři města. Takových území je nyní v Praze 1466 hektarů ...
 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY ČKD V PRAZE , VYSOČANECH 

  Formánek, Jakub
  Praha a další města v České republice v současné době bojují s bytovou krizí, která způsobuje růst cen bydlení. Pro mnohé se stává bydlení nedosažitelným cílem. Nižší cenu nabízí projekty na předměstí, které však zvyšují ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH 

  Černeyová, Natália
  Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia ...
 • KONVERZE SLÉVÁRNY V ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, Vysočanech 

  Kuric, Alexander
  DIplomová práce se zabývá konverzí objektu slévárny v areálu bývalé ČKD Vysočany na společenské a obchodní centrum. Prioritou návrhu je zachování klíčových hodnot industriálního dědictví a jejich prezentace širší veřejnosti. ...
 • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V CENTRU MĚSTA ŠLAPANICE 

  Ugwitz, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření reprezentativního celku v centru Šlapanic, který je harmonicky propojen s okolím a s oblastí bývalého cukrovaru. Součástí práce byla obnova a urbanistická koncepce nově vzniklého ...
 • TROPICKÝ PAVILON PRO BRNĚNSKOU ZOO 

  Kolibačová, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá návrhem architektonické studie pavilonu Karibik v Zoo Brno. Objekt bude umístěn v prostoru Mniší hory na místě dnešního dožívajícího skleníkového pavilonu z šedesátých let. Navrhla jsem komplexní ...
 • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V HISTORICKÉ CENTRÁLNÍ ZÓNĚ MĚSTA BUČOVICE 

  Soviš, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá urbanisticko-architektonickou studií nové obytné lokality na místě bývalého areálu umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích. Jedná se o brownfields v blízkosti bučovického zámku v historické ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Měřínský, Michal
  Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými ...
 • NOVÝ POLYFUNKČNÍ PAVILON PRO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

  Tučková, Markéta
  Diplomová práce předkládá návrh revitalizace a oživení brownfieldové oblasti Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem vložením objektu polyfunkčního pavilonu. Nový objekt zajistí zahradě platformu pro vzdělávání a ...
 • TROPICKÝ PAVILON PRO BRNĚNSKOU ZOO 

  Bílková, Eliška
  pavilon pro brnenskou zoo
 • Revitalizace zámku v Uherčicích 

  Křídová, Nikola
  Diplomový projekt se zabývá zpracováním architektonické studie a funkčním využitím areálu zámku v Uherčicích s ohledem na jeho charakter, umístění v krajině a v obci, památkovou ochranu a požadavky vložených funkcí, ale i ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Varmužová, Adéla
  Knihovnu na maloměstě si představuji tak trochu jako společenské centrum spíše než jako uzavřenou instituci. Měla by být chápána jako součást veřejného prostoru města, otevřené místo s kulturně - vzdělávacím a společenským ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Jetelina, Martin
  Spojené uměleckoprůmyslové závody Bučovice byly ve své době významným nábytkářským podnikem v Československu. Na konci 20. století byla výroba v Bučovicích ukončena a opuštěný areál se stal největší plochou brownfield ve ...
 • Františkánský klášter a Římské náměstí v Brně 

  Bulej, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá novým využitím bývalého františkánskeho kláštora a úpravou tzv. Římského náměstí v Brne. Táto štvrť bola kedysi židovskou a stále má jedinečné genius loci. Hlavná nová funkcia kláštora je nová ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Vlková, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je představení koncepce restrukturalizace panelového bloku Slavia, který leží na ose mezi nádražím a centrem ve městě Hranice. Tato práce řeší jak obecné, tak konkrétní problémy panelového sídliště ...
 • Revitalizace zámku Veľké Leváre 

  Bačiková, Lenka
  Cieľom práce bolo vytvorenie štúdie revitalizácie a obnovy kaštieľa a parku vo Veľkých Levároch. Pri návrhu bolo nutné prehodnotiť kultúrno-historické hodnoty kaštieľa, stavebno-technický stav, požiadavky potenciálneho ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Vinklárková, Eliška
  Cílem práce je představení koncepce dopravního terminálu v Hranicích. Nový objekt sdružuje služby autobusové a vlakové nádražní budovy a vytváří důstojnou vstupní bránu do města. Stavba slouží i jako lokální centrum veřejné ...

View more