Now showing items 1-20 of 137

 • PAMĚŤ POHRANIČNÍ KRAJINY 

  Zavřelová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřeného muzea 20. století a obnovení duchovního prostoru v místě bývalé obce Romavy v Jižních Čechách.
 • Mikrokosmos na cestách 

  Svoboda, Marek
  Ačkoliv v Evropě existuje mezinárodní dopravní konsenzus ohledně značení, rychlosti jízdy či propojování hospodářsky, kulturně a společensky nejvýznamnějších regionů, jejich specifika se liší v závislosti na geografických ...
 • Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín. 

  Iatsenko, Ganna
  Předkládaná diplomová práce si stanovila za cíl nalezení urbanistického řešení pro krajinu v blízkosti obce Strachotín. Při plánovaní našeho areálu jsme vycházeli z potřeby jeho zapojení do vybrané krajiny. Projekt hledá ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Štancl, Michal
  Práce se zabývá ve své první části urbanistickým řešením lokality brownfieldu v Brně v městské části Staré Brno. Analytická část se zabývá problematikou územního plánu a výsledků architektonické soutěže Mendlova náměstí. ...
 • Věžový dům – dominanta v Praze 13 – Nových Butovicích 

  Olekšák, Adam
  Mestská časť Nové Butovice v Prahe 13 sa za posledných 40 rokov zmenila na nepoznanie. Z miesta dedín a polí sa stali sídliská a biznis centrá. Toto územie si aj preto stále hľadá svoju identitu. Jedným z nástrojov na jej ...
 • Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín. 

  Čížová, Gabriela
  Zvolená diplomová práce se zabývá návrhem optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus ve Strachotíně. Lokalita se vyznačuje vhodnými přírodními podmínkami a půdou pro kvalitní viniční hospodářství. ...
 • Domov a rodina 

  Kantor, Táňa
  Cílem práce je představení nové koncepce dětského domova, která hledá vztah mezi rodinným prostředím, specifickými potřebami dětí či také nutnými požadavky na architekturu, které jsou důležité při vnímání prostoru, ve ...
 • Nitra – mesto ako tržnica 

  Očadlíková, Veronika
  Tradicia trhu je snáď tak stará ako samotná komunikácia, proces zdelovania a výmeny informácií . Práca sleduje vývoj tržnice, priestoru trhu v meste Nitra s cieľom nájsť jej potenciál miesta a priestoru, ktorý chápe ako ...
 • Domov pro seniory Sokolnice 

  Vávra, Vít
  Areál bývalých kasáren leží nedaleko Sokolnic spadající do periférie Brna. Jde o malebnou obec, která má bohatou historii. Kasárna se nachází na kopci jménem Stará hora, dělí se zde několik katastrálních území. Nedaleko ...
 • Vysokoškolská kolej Hradec Králové, nábřeží Orlice 

  Vlček, Marek
  Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ROSICÍCH 

  Maloň, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh nového a kvalitnějšího využití současné době neudržovaného areálu bývalé střední průmyslové školy v Rosicích u Brna. V návaznosti na územní studii a analýzy širších souvislostí ve městě Rosice ...
 • Slovácké divadlo II. 

  Schleider, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem současné divadelní budovy v kontextu centra města regionálního charakteru. Projekt prezentuje typologicky rozsáhlý divadelní provoz v architektonické formě, která i přes význam budovy ...
 • Sukcesivní palimpsest - Hyperloop integrace soudobých dopravních systémů do struktury města 

  Uhrová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vizí cestování budoucnosti - dopravním systémem hyperloop a dává si za cíl podpořit vývoj vznikající technologie. Cílem je dále definovat aktuální dopravní tendence a determinovat systém hyperloop, ...
 • Já a "Sokol" 

  Zbellová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem výstavby nového sportovně společenského komplexu. Na základě předchozí analýzy a předpokládaných tezí sportovně kulturní typologie sokolské architektury si dává za cíl ověřit, zda je tyto ...
 • Já a "Sokol" 

  Zatloukal, David
  Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem sportovně kulturní stavby a jejím začleněním do struktury unikátního modernistického urbanismu města Zlín. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry vedle sebe může fungovat ...
 • Prostorový kýč 

  Helešic, David
  Jako student posledního ročníku magisterského studijního programu mohu vyhodnotit, že jsem po celou dobu svého studia byl vystaven působení nespočetných vjemů, ať už během přednášek, povinných cvičení nebo ateliérové tvorby, ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Heralecký, Vojtěch
  Práce se zabývá urbanistickým návrhem v lokalitě vymezené ulicí Křížová, Václavská, Hybešova a Nová Hybešova. Návrhy nových ulic a veřejných prostor. Práce reaguje na vypsanou soutěž na koncepční a ideový návrh nového ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Lysá, Karolína
  Diplomová práce se zabývá tématem návratu bydlení do center měst. Je rozčleněna do třech oddílů. V první části analyzuji dotčené území. Na analytickou část navazuji urbanistickou studií, která nabízí řešení reurbanizace ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Žáková, Michaela
  Diplomová práce zpracovává návrh bydlení v centru města. Jde o lokalitu v těsné blízkosti historickému centru města Brna. Práce je zpracována ve stupni urbanistické studie, která je poté v menším fragmentu rozpracována i ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Kuklová, Alexandra
  Diplomovou prací je urbanistická studie v městské části Staré Brno. V řešeném území je plánovný nový průraz starou zástavbou pro vytvoření nové městské třídy. Návrh řeší citilivou dostavbu města kolem nové třídy.