Now showing items 1-6 of 6

 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • NOVÝ POLYFUNKČNÍ PAVILON PRO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

  Tučková, Markéta
  Diplomová práce předkládá návrh revitalizace a oživení brownfieldové oblasti Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem vložením objektu polyfunkčního pavilonu. Nový objekt zajistí zahradě platformu pro vzdělávání a ...
 • TROPICKÝ PAVILON PRO BRNĚNSKOU ZOO 

  Bílková, Eliška
  pavilon pro brnenskou zoo
 • TROPICKÝ PAVILON PRO BRNĚNSKOU ZOO 

  Kolibačová, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá návrhem architektonické studie pavilonu Karibik v Zoo Brno. Objekt bude umístěn v prostoru Mniší hory na místě dnešního dožívajícího skleníkového pavilonu z šedesátých let. Navrhla jsem komplexní ...
 • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V CENTRU MĚSTA ŠLAPANICE 

  Ugwitz, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření reprezentativního celku v centru Šlapanic, který je harmonicky propojen s okolím a s oblastí bývalého cukrovaru. Součástí práce byla obnova a urbanistická koncepce nově vzniklého ...
 • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V HISTORICKÉ CENTRÁLNÍ ZÓNĚ MĚSTA BUČOVICE 

  Soviš, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá urbanisticko-architektonickou studií nové obytné lokality na místě bývalého areálu umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích. Jedná se o brownfields v blízkosti bučovického zámku v historické ...