Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Czapek, Jakub
    Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby bytového domu v městě Brně na parcele předpokládané k dostavbě městského bloku. Typologicky se zabývá současnými možnostmi navrhování pavlačových bytových domů, a ...