Now showing items 1-1 of 1

  • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

    Doláková, Pavlína
    Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...