Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Darda, Lukáš
    Práce se zabývá prověřením možnosti návrhu výškového objektu na nároží ulic Milady Horákové a Černopolní, jako reakce na významnou kompoziční osu města a zdůraznění výrazného kompozičního prvku v městské krajině, jeho ...