Now showing items 1-4 of 4

 • Já a "Sokol" 

  Kobyliaková, Tatiana
  Diplomová práca sa venuje návrhu športového centra a jeho začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. V rámci predošlých analýz sa podrobne skúmala sokolská architektúra a jej typológia. Jedným z cieľov diplomovej práce ...
 • Já a "Sokol" 

  Zatloukal, David
  Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem sportovně kulturní stavby a jejím začleněním do struktury unikátního modernistického urbanismu města Zlín. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry vedle sebe může fungovat ...
 • Slovácké divadlo II. 

  Schleider, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem současné divadelní budovy v kontextu centra města regionálního charakteru. Projekt prezentuje typologicky rozsáhlý divadelní provoz v architektonické formě, která i přes význam budovy ...
 • Slovácké divadlo II. 

  Lososová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá problematickou situací Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Progresivní divadelní soubor dnes sídlí v budově bývalé sokolovny, která není schopná kapacitně ani technicky vyhovět nárokům ...