Now showing items 1-2 of 2

  • PAMĚŤ POHRANIČNÍ KRAJINY 

    Zavřelová, Jana
    Předmětem diplomové práce je návrh otevřeného muzea 20. století a obnovení duchovního prostoru v místě bývalé obce Romavy v Jižních Čechách.
  • TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU VE ŠLAPANICÍCH 

    Bušová, Kateřina
    Urbanistická strategie možného rozvoje post–industriální lokality zatížené částečnou kontaminací půdy. Je řešen především rozsah a způsob transformace bývalého továrního areálu a jeho začlenění do struktury města Šlapanice. ...