Now showing items 1-1 of 1

  • Hranice – redefinice městské struktury 

    Stibůrková, Nikola
    Diplomová práce se zabývá návrhem nového kina ve městě Hranice. Cílem práce je prověřit možnosti návrhu objektu kina s důrazem na funkčnost a zároveň variabilní řešení. Kino není vnímáno jako monofunkční objekt, ale jako ...