Now showing items 1-1 of 1

  • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

    Václavíková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá vytvořením urbanistické studie na území Starého Brna. Návrh navazuje na dopravní řešení zadané pro soutěž Mendlova náměstí, tedy vznik nové ulice prodloužením ulice Hybešova na Mendlovo náměstí. ...