Now showing items 1-2 of 2

  • TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO ZÁMECKÉHO PIVOVARU V UHERSKÉM OSTROHU 

    Vítek, Filip
    Předmětem této práce je obnova areálu zámeckého pivovaru Uherský Ostroh, Cílem práce je zhodnotit potenciál řešeného území a najít současnou jasnou odpověď s pokorou k původním hodnotám.
  • TRANSFORMACE BÝVALÝCH KASÁREM V HODONÍNĚ 

    Hoffová, Monika
    Předmětem diplomové práce je urbanistická studie na téma Transformace bývalých kasáren v Hodoníně. Urbanistická studie zahrnuje nejenom urbanistické řešení areálu kasáren, ale také v širším pojetí prověřuje potenciál rozvoje ...