Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokoškolská kolej Hradec Králové, nábřeží Orlice 

    Vlček, Marek
    Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem ...