Now showing items 1-2 of 2

  • Hranice – redefinice městské struktury 

    Stibůrková, Nikola
    Diplomová práce se zabývá návrhem nového kina ve městě Hranice. Cílem práce je prověřit možnosti návrhu objektu kina s důrazem na funkčnost a zároveň variabilní řešení. Kino není vnímáno jako monofunkční objekt, ale jako ...
  • Hranice – redefinice městské struktury 

    Machainová, Eva
    Diplomová práce se zabývá návrhem Otevřené věznice, která se zaměřuje na resocializaci osob odsouzených k výkonu trestu. Vězni mají specifický režim, kde se trénují na život na svobodě. Otevřená věznice svojí podobou ...