Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Malíková, Marieta
    Město Brno se v posledních desetiletích potýká se zvyšujícími se nároky na prostory k bydlení i práci. Spíše než do rozšiřování hranic města, by se však mělo pouštět do zástavby již vymezených bloků či proluk. Zároveň, v ...