Now showing items 1-1 of 1

  • Já a "Sokol" 

    Kobyliaková, Tatiana
    Diplomová práca sa venuje návrhu športového centra a jeho začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. V rámci predošlých analýz sa podrobne skúmala sokolská architektúra a jej typológia. Jedným z cieľov diplomovej práce ...