Now showing items 1-20 of 136

 • Aktivace obchodního centra 

  Šellongová, Slavka
  (hyper- prefixoid ?gr.? veľký, nadbytočný, zveličený) Nakupovať rýchlo. Nakupovať efektívne. Blízko. V najlepšej cene. Ekonomicky výhodne. Časovo úsporne. Odbaviť a ušetriť čas. Sláva hypermarketom. Nakoniec úsilie ušetriť ...
 • Architektonický organismus 

  Drbal, Jaroslav
  Inspirací je lidské tělo. Je to fascinující seskupení rozmanitých druhu tkání, díky specializovaným buňkám vznikaly orgány, které v našem těle plní různé úkoly - dokonalá kooperace jednotlivých částí - orgánů. Právě orgány ...
 • Architektura cestování 

  Drgala, Andrej
  Plán rieši výstavbu novej stanice Bratislava – Filiálka na mieste súčasného brownfieldu – dnes nevyužívanej nákladnej stanice, ako súčasť komplexného riešenia hromadnej dopravy v meste. Projekt však nepracuje so stanicou ...
 • Architektura domova 

  Očadlíková, Veronika
  Diplomová práca vychádza zo sledovania, ako si človek predstavuje, vytvára prostredie, ako si ho dotvára alebo ako je prostredie človeka tvorené. Ak sa spýtame samy seba, čo pre nás domov znamená, vedeli by sme mu dávať ...
 • Architektura zábavy 

  Lysenko, Mariya
  Rozvoj civilizace v dnešní době dáva človeku možnost mít víc a víc volného času a zábava je vnímána jako jen jedna s příležitosti jak ten čas lze využít. Architektura přitom stáva jen nastrojem pro rozvoj a podporu byznysu ...
 • Bratislava a Prešpurk, profanní sacrum 

  Bažíková, Mária
  Predmetom diplomovej práce bolo ideologické spracovanie architektonickej štúdie objektu profánneho sacra-civiléno chrámu. Návrh nadväzuje na spracovanú urbanistickú koncepciu rekultivácie podhradia - územia historickej ...
 • BRNO - ŠPITÁLKA_SMART CITY 

  Šmídová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá budoucí chytrou čtvrtí na Špitálce v Brně – Zábrdovicích. Chytrá čtvrť bude sloužit jako pilotní čtvrť pro ověření stanovení cílů, které plynou z vize pro strategii #brno2050. Jedním z hlavních ...
 • Brno Kohoutovice, Sacrum 

  Urbášek, Jan
  Práce se zabývá návrhem objektu římskokatolického kostela vč. přidružených provozních funkcí v Brně Kohoutovicích a jeho napojením na složitý urbanistický kontext na pomezí zástavby vesnického charakteru a sídliště. Je ...
 • Brno Komárov Město ve městě, prostorová a symbolická kostra Komárova 

  Vochta, Miroslav
  Komárov je částečně izolovanou městskou části s fragmentovanou formálně pestrou strukturou i obrazem a charakterem s velkým procentem prázdných či degradovaných ploch. Návaznost na logistický uzel, dobré dopravní napojení, ...
 • Brno Obřany Město ve městě, prostorová a symbolická kostra Obřan 

  Kala, Josef
  Diplomová práce se věnuje problematice městské části Brno Obřany. Snaží se o komplexní analýzu prostorové, symbolické, formální a technické skutečnosti vybrané lokality. Na základě vyhodnocení této analýzy je vytvořen návrh ...
 • Brno – Staré a nové 

  Wojtek, Tomáš
  Práce se sestává z urbanistické studie Starého Brna, analýzy historické stopy svrateckého náhonu, vytvoření systémových opatření navracejících vodní element do veřejného prostoru ve vybraných lokalitách a z návrhu objektu. ...
 • Brno – Staré a nové 

  Urbášková, Tereza
  Diplomová práce je založena na opětovném návrhu průrazu hlavní osy Výstaviště ( Anthropos ) — Mendlovo náměstí — Nádraží. Podkladem pro uchopení místa jsou revidované koncepční materiály převzaté z urbanisticko — architektonické ...
 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Jetelina, Martin
  Spojené uměleckoprůmyslové závody Bučovice byly ve své době významným nábytkářským podnikem v Československu. Na konci 20. století byla výroba v Bučovicích ukončena a opuštěný areál se stal největší plochou brownfield ve ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Měřínský, Michal
  Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými ...
 • Centra občanské vybavenosti panelových sídlišť 

  Zvolská, Tereza
  Centra občanské vybavenosti vznikala na každém sídlišti, jakožto zázemí pro kvalitní život, i přesto jim ale není věnováno mnoho pozornosti. Přitom jejich centrální poloha, jisté architektonické kvality a nosný skelet, ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

  Promna, Denisa
  Hlavní myšlenkou bylo zvolit si dítě jako měřítko návrhu. Zahloubat se v jeho světě a jeho vnímání prostoru - mít na paměti jeho potřeby. Jak vypadalo místo, kam by se jelo zotavit z dýchacích obtíží? Bylo v nemocnici? Co ...
 • Domov a rodina 

  Kantor, Táňa
  Cílem práce je představení nové koncepce dětského domova, která hledá vztah mezi rodinným prostředím, specifickými potřebami dětí či také nutnými požadavky na architekturu, které jsou důležité při vnímání prostoru, ve ...
 • Domov pro seniory Sokolnice 

  Vávra, Vít
  Areál bývalých kasáren leží nedaleko Sokolnic spadající do periférie Brna. Jde o malebnou obec, která má bohatou historii. Kasárna se nachází na kopci jménem Stará hora, dělí se zde několik katastrálních území. Nedaleko ...
 • Eudaimonie: Šťastné město 

  Hermanová, Ada
  Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a ...