Now showing items 1-1 of 1

  • Studium možných aplikací polymeru kyseliny glutamové 

    Čangelová, Katarína
    Predmetom diplomovej práce je štúdium možných aplikácií izoformy polyméru kyseliny glutámovej (-PGA). Teoretická časť je zameraná na vlastnosti tohto biopolyméru a potenciálne aplikácie v rôznych oblastiach. Sú spomenutí ...