Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálový tisk ozonových dozimetrů 

    Petříčková, Zuzana
    Diplomová práce popisuje různé způsoby měření ozonu a shrnuje současný stav poznání v oblasti jednorázových tištěných ozonových dozimetrů. Práce dále řeší barviva, která mají potenciál pro vytvoření ozonového dozimetru. ...