Now showing items 1-1 of 1

  • Tisk up-konverzních značek 

    Azariová, Viktória
    Diplomová práca sa zaoberala prípravou a tlačou upkonverzných značiek, ktoré boli tlačené dvoma tlačovými technikami, a to sieťotlačovou a tampónovou technikou. Značky boli určené k vizualizácii iného chemického kódu ...