Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů 

    Kolomazník, Vít
    Práce se zabývá strukturou etylen-propylenových kopolymerů (E/P kopolymerů) vyrobených polymerací v plynné fázi. Cílem bylo zjistit vliv použitých katalyzátorů na rozložení etylenových jednotek ve výsledném materiálu. Byly ...