Now showing items 1-2 of 2

  • Funkční pěny s gradientem hustoty 

    Svatík, Juraj
    Vycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti ...
  • Vliv přídavku EPDM na ozonuvzdornost SBR/NR směsí 

    Hofmann, Jan
    Diplomová práce se zabývá vlivem přídavku EPDM na ozonuvzdornost SBR/NR směsí. Teoretická část shrnuje poznatky ohledně zpracování kaučuku, aditivace a vlivu ozonu na pryž. Experimentální část se zaměřuje na přípravu ...