Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a charakterizace oxidických vodivých vrstev 

    Bartoš, Radim
    Byly připraveny kapalné kompozice pro solgelovou depozici oxidu cíničitého dopovaného antimonem z anorganických prekurzorů chloridu cíničitého a chloridu antimonitého. Do kompozice byly dispergovány ATO nanočástice. Z této ...