Now showing items 1-2 of 2

  • Hyaluronan hydrogels 

    Vaculíková, Hana
    V této diplomové práci byla optimalizována příprava agarózo-želatinových hydrogelů s přídavkem různých koncentrací nízkomolekulárního a vysokomolekulárního hyaluronanu a poté byly u nich zkoumány viskoelastické vlastnosti ...
  • Vývoj kosmetického krému vyhovující standardům certifikace CPK 

    Zinkovska, Natalia
    Cílem diplomové práce je návrh receptury přípravy přírodních BB-krémů požadovaných vlastností (barevné odstíny, které budou vhodné pro středoevropský typ pleti; tokové vlastnosti, konzistence, roztíratelnost, stabilita). ...