Now showing items 1-1 of 1

  • Funkční pěny s gradientem hustoty 

    Svatík, Juraj
    Vycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti ...