Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálový tisk světelných dozimetrů 

    Kabelková, Markéta
    Tato diplomová práce je zaměřena na materiálový tisk světelných dozimetrů, konkrétně se zabývá tiskem dozimetrů pro viditelné světlo a dvou typů dozimetrů pro UV záření. Cílem této práce bylo převést zoptimalizované systémy ...