Now showing items 1-1 of 1

  • Tištěný UV senzor na bázi fotoelektrochemického článku 

    Vičarová, Monika
    Tato práce se zabývá konstrukcí fotoelektrochemického článku, sloužícího k detekci ultrafialového záření prostřednictvím generovaného fotoproudu v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zhotovení článku je založeno ...