Now showing items 1-20 of 334

 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Plch, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá především detekci síňových pomocí HRV, klasifikaci Poincarého mapy a následnému rozdělení do dvou skupin pomocí neuronových sítí. Výsledkem je potom rozhodnutí, které veličiny jsou statisticky ...
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá teorií radarů a jejich rozdělením. Dále představuje maticové antény, jejich parametry a možnosti práce s nimi. V hlavní části je proveden návrh systému pro výpočet tvarování příjímových svazků na ...
 • Monitorovací systém pro zjištění motility a polohy laboratorních zvířat po anestézii 

  Enikeev, Amir
  Tato Diplomová práce, která nese název „Monitorovací systém pro zjištění motility a polohy laboratorních zvířat po anestézii“ se zaměřuje na návrh a realizaci bezkontaktní detekce polohy laboratorního potkana nebo myši ve ...
 • Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně 

  Komloši, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami trasovania pohybujúceho sa objektu v obraze. Výsledkom práce je navrhnutý a v programovacom jazyku C# implementovaný algoritmus, ktorý vylepšuje funkciu existujúceho algoritmu.
 • Vytvoření bezchybné fotografie z narušené videosekvence 

  Berky, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá separací pohyblivých objektů od statického, neměnného pozadí ve video sekvenci. V práci jsou popsány běžné metody separace a přístup využívající tzv. řídké reprezentace signálu. V praktické ...
 • Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů 

  Podzemný, Jakub
  Práce se zabývá způsoby ověření návrhů integrovaných obvodů, především pak možnostmi hardwarové emulace. V první části práce je stručně popsán proces návrhu integrovaného obvodu, jehož součástí je i emulování prostřednictvím ...
 • Univerzální domácí brána pro IoT zařízení 

  Šelinga, Martin
  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a ...
 • Nástroj pro rychlé vyhledávání letových spojení 

  Muránsky, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vývojom nástroja pre jednoduché vyhľadávanie letových spojení pre firmu Pelikantravel.com s.r.o. Cieľom práce je vyvinúť nástroj, ktorý bude umožňovať prevádzku pri obmedzenom internetovom ...
 • Rozpoznání zvukových událostí pomocí hlubokého učení 

  Bajzík, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania a rozpoznávania udalostí v zvukovom signále. Práca skúma možnosť využitia vizualizácie zvukového signálu a následné použitie konvolučných neurónových sietí ako klasifikátoru ...
 • Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení 

  Káčerová, Erika
  Diplomová práca sa zoberá problematikou odhadu formantových kmitočtov. V prostredí Matlab je vytvorený systém, ktorý generuje databázu referenčných hodnôt prvých troch formantových kmitočtov z nahrávok ľudskej reči. Pritom ...
 • Parametrizace tváře pomocí videosekvence 

  Lieskovský, Pavol
  Táto práca sa zaoberá problémom parametrizácie tváre rozprávajúcej osoby na videu a odhadom Parkinsonovej choroby a progresu jej symptómov na základe parametrov tváre. Popisuje syntax a funkciu programu, ktorý bol v rámci ...
 • Víceúčelový alarm na kolo 

  Albert, Matej
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu konceptu sledovacieho zariadenie na bicykel v prípade krádeže. Zariadenie je vybavené GNSS modulom pre sledovanie aktuálnej pozície, GSM modulom pre odosielanie údajov o polohe v prípade ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií 

  Kapusta, Martin
  Cieľom diplomovej práce je vybrať simulačné prostredie pre tvorbu laboratórnych úloh zameraných na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti práce sú rozobraté základy sieťovej komunikácie, adresovanie, vrstvové ...
 • Využití moderních metod zpracování obrazu při kontrole laboratorních procesů 

  Kiac, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou špecifických objektov na mobilnej platforme Android. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú aplikáciu pre operačný systém ...
 • Zabezpečení bezklíčových systémů u automobilů 

  Semančík, Matej
  Táto práca sa zaoberá bezdrôtovými bezkľúčovými systémami u automobilov, analýzou týchto systémov a najčastejších typov útokov na tieto systémy. Ďalej sa zaoberá návrhom a realizáciou bezkľúčového automobilového systému, ...
 • Využití technologie Blazor s frameworkem DotVVM 

  Švikruha, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií Blazor a WebAssembly s frameworkom DotVVM. Práca obsahuje fundamentálne informácie a teoretický rozbor webových tech- nológií a princípov. Tieto technológie sú prerekurzormi ...