Show simple item record

Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Visegrad Countries

dc.contributor.advisorRežňáková, Máriaen
dc.contributor.authorSvoboda, Petren
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:12Z
dc.date.available2019-06-11cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSVOBODA, P. Determinanty kapitálové struktury: Empirické poznatky z Višegrádských zemí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other19426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175296
dc.description.abstractProblematika výběru kapitálové struktury byla a stále je často diskutována akademickou obcí již přes půl století a stále ještě nebylo dosaženo jednoznačného souladu, která teorie kapitálu a jaké determinanty ovlivňují kapitálovou strukturu. Modligliani a Miller (1958) zformulovali moderní teorii kapitálové struktury. Tvrdí, že pokud jsou splněny přísné podmínky, kapitálová struktura je irelevantní pro hodnotu společnosti. Avšak pokud nějaké předpoklady nejsou naplněny, kapitálová struktura se stává významná. Nyní, dvě hlavní teorie kapitálové struktury převládají – teorie hierarchického pořádku a trade-off teorie. Teorie hierarchického pořádku je vysvětlena informační asymetrií mezi manažery a ostatními lidmi. Toto způsobuje rozdílné ocenění vydaných cenných papírů danými skupinami lidí. Proto společnosti preferují vydat cenné papíry nejméně citlivé na dostupné informace. Pokud potřebují volné finance, nejdříve použijí vnitřní zdroje, následně dluh a jako poslední možností je vydání nového vlastního kapitálu. Trade-off teorie řeší rovnováhu mezi daňovým štítem dluhu a náklady finanční tísně. Důsledkem tohoto substitučního vztahu je optimální kapitálová struktura, kterou by se společnosti měly snažit získat a dále udržet. Mnoho výzkumu týkající se výběru kapitálové struktury již bylo provedeno a jeho výsledky jsou stále neurčité. Protože mnoho článků stále nabízí bezvýsledné závěry a jejich výsledky se liší v rámci zemí a skrz časové období, cílem mé práce je prozkoumat kapitálovou strukturu a determinanty kapitálové struktury v rámci Višegrádských zemí v období od 2002 do 2007. Hlavním přínosem této práce je prozkoumat data, která ještě nebyla před tím prozkoumána. Důvod, proč tomu tak je, může být obtížnost v získávání a zpracování dat. Již mnoho článků bylo napsáno o kapitálové struktuře, ale mnohé měly nedostatky. První výhodou mé práce je, že zkontroluji veškeré předpoklady mé analýzy. Znázorňuji, že heteroskedasticita a autokorelace jsou občas přítomny a snažím se je odstranit. Tímto se vyhnu zkresleným výsledkům. Další výhodou mého výzkumu je, že používám relativně velké množství vysvětlujících proměnných. Mnozí autoři záměrně vynechávají proměnné jako likvidita, růstové příležitosti nebo volatilitu tržeb (obchodní risk). Navíc používám tři druhy dluhů jako vysvětlované proměnné – celkový, dlouhodobý a krátkodobý, které nejsou také běžně používané. Dále používám dynamický vztah v zadluženosti, jelikož současná zadluženost může záviset na minulosti z důvodu setrvání nebo pouze částečnému přizpůsobení. Schopnost tohoto docílit je unikátní pro panelová data, která používám v této práci. Výsledkem je, že zadluženost má paměť a závisí na zadluženosti z minulých let. Hlavní závěry mohou být rozděleny do dvou skupin. Do první skupiny patří výsledky regrese z České republiky a Polska a druhé z Maďarska a Slovenska. Výsledky z první skupiny ukazují pozitivní vztah mezi zadlužeností českých a maďarských společností a tempem růstu společností a nedaňovým štítem, který je použit jako náhrada za daňový štít. Zatímco ziskovost, likvidita, struktura aktiv, obchodní riziko a velikost firmy je negativně korelována s dluhem. Tyto závěry podporují teorii hierarchického pořádku. Na druhou stranu, výsledky z Maďarska a Slovenska podporují trade-off teorii. V této druhé skupině struktura aktiv, ziskovost, velikost firmy je kladně korelována se zadlužeností, zatímco zbylé proměnné ukazují zápornou korelaci.en
dc.description.abstractIn this thesis, I analyse capital structure determinants and capital structure theories – pecking order theory and trade-off theory. The main objective is to investigate which determinants influence capital structure and subsequently which model better describes financing decisions in Visegrad countries. I use the panel data of 1,329 non-financial companies from the Czech Republic, 961 non-financial companies from Hungary, 1,127 non-financial companies from Poland and 1,100 non-financial companies from Slovakia over 6 year from 2002 to 2007. The main model is used which helps to examine the determinants of capital structure. According to my results, the model demonstrates a positive relationship between growth rate, non-debt tax shields and leverage and a negative relationship between asset structure, profitability, liquidity, firm size, business risk and debt ratio in the Czech Republic and Poland. It supports pecking order theory. Therefore, I can conclude that pecking order theory prevails in terms of capital structure choice in Czech and Polish companies. On the other hand, I found a positive relationship between asset structure, profitability, firm size and a negative relationship growth opportunities, liquidity, non-debt tax shields and leverage. It supports trade-off theory. Therefore, I can conclude that trade-off theory prevails in Hungarian and Slovakian companies.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectCapital structureen
dc.subjectpecking order theoryen
dc.subjecttrade-off theoryen
dc.subjectdeterminants of capital structureen
dc.subjectleverageen
dc.subjectpanel data.en
dc.subjectKapitálová strukturacs
dc.subjectteorie hierarchického pořádkucs
dc.subjecttrade-off teoriecs
dc.subjectdeterminanty kapitálové strukturycs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectpanelová data.cs
dc.titleDeterminanty kapitálové struktury: Empirické poznatky z Višegrádských zemíen
dc.title.alternativeDeterminants of Capital Structure: Empirical Evidence from Visegrad Countriescs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:07cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:55:39en
sync.item.modts2020.04.01 02:01:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVykydal, Petren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeJUDr. Vladimír Sitta, MBA (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record