Show simple item record

Design of autonomous mobile robot.

dc.contributor.advisorVěchet, Stanislavcs
dc.contributor.authorVodrážka, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:46:55Z
dc.date.available2018-10-21T16:46:55Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVODRÁŽKA, J. Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29810cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17529
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce prostředku pro testování lokalizačních metod pro indoor navigaci. Jako vhodný prostředek pro testování byl navržen autonomní robot. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je popsáno rozdělení robotů, jejich možné využití a jsou zde také uvedeny použitelné snímače při řešení tohoto problému. Druhá část pojednává o návrhu a konstrukci robotu. Ten je postaven na podvozku diferenciálního typu s opěrnou ostruhou. Jako pohonné jednotky slouží dva elektromotory s převodovkou a snímačem otáček výstupní hřídele. Plášť robotu byl navržen s ohledem na jeho funkčnost, ale i celkový vzhled. Robot má zároveň sloužit pro prezentaci robotiky. Konstrukce zahrnuje také návrh řídící jednotky a snímačů. V poslední části je popsán statistický model pohybu robotu, v rámci kterého bylo provedeno několik experimentů. Ty měly za úkol zjistit případné odchylky při měření pohybu snímači robotu od skutečnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with design of the device for testing the localization techniques for indoor navigation. Autonomous robot was designed as the most appropriate platform for testing. The thesis is divided into three parts. The first one describes various kinds of robots, their possible use and sensors, which could be of use for solving the problem. The second part deals with the design and construction of the robot. The robot is built on the chassis of the differential type with support spur. Two electric motors with a gearbox and output shaft speed sensor represent the drive unit. Coat of the robot was designed for good functionality and attractive overall look. The robot is also used for the presentation of robotics. Thesis provides complete design of chassis and body construction, along with control section and sensorics. The last part describes a statistical model of the robot movement, which was based on several performed experiments. The experiments were realized to find any possible deviations of sensor measurement comparing to the real situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutonomní robotcs
dc.subjectnavigační metodycs
dc.subjecttestování indoor navigacecs
dc.subjectstatistický model pohybucs
dc.subjectodometrie.cs
dc.subjectAutonomous roboten
dc.subjectnavigation methodsen
dc.subjecttesting indoor navigationen
dc.subjecta statistical model of the motionen
dc.subjectodometry.en
dc.titleNávrh konstrukce mobilního autonomního robotucs
dc.title.alternativeDesign of autonomous mobile robot.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:28cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29810en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:10:41en
sync.item.modts2019.05.18 02:56:28en
dc.contributor.refereeMarada, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record