Show simple item record

Time management in construction company managerial work

dc.contributor.advisorLinkeschová, Danacs
dc.contributor.authorJirátková, Mariecs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:29Z
dc.date.available2019-06-14T10:59:29Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJIRÁTKOVÁ, M. Time management v práci stavebního manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other118553cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175312
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zjistit, zda manažer ve stavebnictví využívá ke svému plánování metody time managementu. Teoretická část práce začíná základním vymezením pojmu time managemet, stanovením cílů a priorit, jaké metody time managemet využívá a jak ho dobře zvládnout. Zabývá se i stinnou stránkou prokrastinací, jako nezvládnutím time managementu. Zabývá se vysvětlením metod time managementu a také jejich historií. Druhá, prakticky zaměřená část obsahuje navržené hypotézy, které zkoumají, jak je time management ve skutečnosti stavebními manažery využíván, jak mu napomáhá elektronika a zda manažeři upřednostňují pracovní čas. Autorka se určené hypotézy snaží potvrdit či vyvrátit, pomocí dotazníkového šetření a řízenými rozhovory ve vybraných stavebních firmách. Výsledkem diplomové práce jsou vhodná doporučení pro efektivnější plánování času a vyvarování se chyb v této oblasti.cs
dc.description.abstractThe goal of the thesis is to find out if manager in the area of building uses the methods of time management for the planning of work and tasks. At the beginning of theoretical part is the basic definition of the „time management“, assessment of the goals and the priorities, explanation of the methods used by time management and how to manage effectively. This part of the thesis deals with the downside as well – procrastination. Shows this downside as inability to manage the time management. The methods of time management are described and history of this methods as well. The second – practical part of the thesis – contains proposed hypotheses what investigate how the time management is in reality used by building managers, how helps the electronics and if managers prefer the working time. The author tries this hypotheses to confirm or to refute using the survey and structured interviews in selected building companies. The results of the thesis are suitable recommendations for more effective planning of the time and avoidance the mistakes in this area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavebnictvícs
dc.subjectmanažercs
dc.subjectTime managementcs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectčascs
dc.subjectprokrastinacecs
dc.subjectconstructionen
dc.subjectmanageren
dc.subjectTime managementen
dc.subjectmethodsen
dc.subjecttimeen
dc.subjectprocrastinationen
dc.titleTime management v práci stavebního manažeracs
dc.title.alternativeTime management in construction company managerial worken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2019-05-17-13:47:07cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118553en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 12:59:29en
sync.item.modts2019.05.20 00:25:10en
dc.contributor.refereeHub,, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record