Now showing items 1-1 of 1

  • Nákladové ocenění staveb z různých materiálových bází 

    Zemánek, Jaroslav
    Tématem diplomové práce je porovnání dvou rodinných domů ve třech materiálových variantách. Jednotlivé varianty jsou oceňovány pomocí nákladové metody – podrobný položkový rozpočet, propočet podle THU a výpočet podle ...