Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika spojená s personální politikou v daném podniku 

    Kovářová, Vlaďka
    Diplomová práce je zaměřená na personální politiku konkrétní společnosti. Teoretická část je věnována návrhům východisek personálních činností. Analytická část obsahuje souhrn současného stavu se zaměřením na rizikové ...