Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybraných vlastností vodorovného dopravního značení 

    Šašinková, Daniela
    Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vybraných vlastností vodorovného dopravního značení (VDZ). Z hlediska protismykových vlastností jsou provedena měření ke zjištění součinitele podélného tření, součinitele ...