Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

    Benešová, Eliška
    Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a její rizika. Je členěna do několik základních kapitol. Jednou z nich jsou teoretická východiska, kde jsou základní pojmy související s tímto tématem. Následně analýza ...