Show simple item record

Implementation of multi-purpose system based on LINUX

dc.contributor.advisorPfeifer, Václavcs
dc.contributor.authorFůsek, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:18:58Z
dc.date.available2019-05-17T14:18:58Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationFŮSEK, L. Realizace výceúčelového systému na bázi LINUX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14118cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17606
dc.description.abstractPráce Realizace víceúčelového systému na bázi Linux je zaměřena na výběr vhodné distribuce systému GNU/Linux, všech běžně dostupných síťových služeb poskytovaných servery a implementaci vhodného autorizačního procesu na jeden server. První část práce je zaměřena na seznámení čtenáře s různými operačními systémy a jejich vzájemné srovnání. Také jsou zde podrobně probrány open- source technologie používané pro služby jako je HTTP, FTP nebo mail server. Dále se první část věnuje způsobu sdílení dat a tiskáren v počítačové síti a možnosti přihlašování do takovéto sítě pomocí Novell klienta. Druhá část je zaměřena na praktickou realizaci takovéhoto serveru pomocí zvoleného systému a potřebných aplikací. Je zde popsán podrobně postup pro instalaci a zprovoznění všech potřebných aplikací.cs
dc.description.abstractThe thesis Realization of Multipurpose System on the base of Linux is focused on the selection of suitable distribution of GNU/Linux system for all commonly accessible network services provided by servers and for implementation of suitable authorization process for one server. The first part of the Bachelor thesis acquaints the reader with different operating systems, and their mutual comparison. There are also in detail examined open-source technologies used for HTTP, FTP or mail server services. Further the first part describes the way of sharing data and printers in the network and a possibility of log in the Network by means of Novell client. Second part is focused on practical realization of this server by selected system and by needed applications. There is also in detail described the process of instalation and launching all needed applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectservercs
dc.subjectNovellcs
dc.subjectApachecs
dc.subjectFTPcs
dc.subjectSusecs
dc.subjectinstalacecs
dc.subjectmail servercs
dc.subjectLinuxen
dc.subjectserveren
dc.subjectNovellen
dc.subjectApacheen
dc.subjectFTPen
dc.subjectSuseen
dc.subjectinstallationen
dc.subjectmail serveren
dc.titleRealizace výceúčelového systému na bázi LINUXcs
dc.title.alternativeImplementation of multi-purpose system based on LINUXen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-06-22-11:45:01cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14118en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:08:46en
sync.item.modts2020.03.31 23:51:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePolívka, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Březina, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Ve své práci zmiňujete, že pasivní režim přenosu na protokolu ftp je bezpečnější než aktivní. Vysvětlete pojmy aktivní a pasivní režim přenosu a popište rozdíly mezi nimi s důrazem na bezpečnost. 2. Dále ve své práci zmiňujete režim chroot, vysvětlete.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record