Show simple item record

Production of the "Cooling Roller"

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorKafka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:08Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:08Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKAFKA, O. Výroba součásti "chladicí válec" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113046cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176628
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je navrhnout kompletní postup výroby sestavy chladicího válce, počínaje návrhem polotovarů pro výrobu, jednotlivými výrobními kroky až k zhotovení celé sestavy a její výstupní kontrole. Práce bude zaměřena především na obráběcí operace, které budou detailně popsány a specifikovány.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is propose a complete production process of the cooling roller manufacturing assembly, starting with the proposal of semi-finished products for production, individual production steps to the completion of the whole assembly and his final inspection. The work will focus mainly on machining operations, which will be described and specified in detail.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchladicí váleccs
dc.subjecttextilní průmyslcs
dc.subjectvýrobní postupcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectcooling rolleren
dc.subjecttextile industryen
dc.subjectmanufactoring procesen
dc.subjectmachiningen
dc.titleVýroba součásti "chladicí válec"cs
dc.title.alternativeProduction of the "Cooling Roller"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-13-11:18:11cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113046en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:06:17en
sync.item.modts2020.04.01 02:52:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkeš, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Bylo by možné nahradit svařenec odlitkem? 2. Dokážete vyčíslit náklady na výrobu jednoho kusu např. v eurech? 3. Jaký je podíl Vaší práce? Co jste konkrétně dělal vy? 4. Řeknete mi něco a předepsané struktuře povrchu Ra, kterou máte uvedenou? Struktura povrchu se neličí pro dokončovací operace, jak uvádíte "na hotovo"? 5. Jak byste kontroloval strukturu povrchu? 6. Co znamená soustružit zadní nebo přední "placku"? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record