Show simple item record

Influence of the structure of the material and surface treatments on machinability

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorForal, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:12Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:12Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFORAL, J. Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176648
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny experimenty tvrdosti, mikrostruktura a tvar třísek. Závěr práce je věnován diskuzi a vyhodnocení získaných poznatků z těchto experimentů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the effect of the structure of a material on its machinability. The term of machinability is clarified in the thesis as well as chosen materials and factors which affect their machinability. The hardness, microstructure and shape of chips were studied at the specific materials. The conclusion is devoted to discussion and evaluation of data gained form the experiments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrobitelnostcs
dc.subjectžíhánícs
dc.subjectchemické složenícs
dc.subjecttřískacs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectmachinabilityen
dc.subjectannealingen
dc.subjectchemical structureen
dc.subjectchipen
dc.subjecthardnessen
dc.titleVliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnostcs
dc.title.alternativeInfluence of the structure of the material and surface treatments on machinabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-20-13:00:45cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113237en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:23:53en
sync.item.modts2020.03.31 15:32:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKouřil, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Měřil jste chemické složení daných ocelí? 2. Jak byste měřil teplotu? 3. Jak jste leptal dané struktury? 4. Máte srovnání obrobitelnosti před a po experimentu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record