Show simple item record

Process optimalization and 5S implementation in the manufacturing company PressMetal-CZ, Ltd

dc.contributor.advisorStrejček, Jancs
dc.contributor.authorTvrdý, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:13Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:13Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTVRDÝ, V. Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113260cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176654
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu za pomoci metody 5S v nově zakoupeném podniku firmy PressMetal-CZ, spol. s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a popisem jednotlivých kroků metody. Druhá část práce pojednává o průběhu implementace metody 5S v podniku. Obsahuje popis a praktické řešení problému, kalkulaci nákladu a úspor plynoucích ze zavedení metody 5S. Závěr shrnuje dosažené cíle a přínosy této práce.cs
dc.description.abstractBachelor's project deals with optimisation of industrial process using 5S method in a business unit, which was recently acquired by PressMetal-CZ, s.r.o. The first part of the project is focused on theoretical findings and description of each step of the method. The second part is concerned with the process of implementation of 5S method in the business unit. It consists of description and practical solution to the problem, calculation of costs and savings resulting from introduction of 5S method. Conclusion summarises achieved goals and contributions of this project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda 5Scs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectstandardizacecs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectauditcs
dc.subjectlayout pracoviště.cs
dc.subject5S methoden
dc.subjectLean productionen
dc.subjectstandardizationen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectauditen
dc.subjectworkplace layout.en
dc.titleOptimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeProcess optimalization and 5S implementation in the manufacturing company PressMetal-CZ, Ltden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-20-13:00:47cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113260en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:19:48en
sync.item.modts2020.03.30 13:26:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNeužil, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co je výstupní materiál z obr.7 na str. 21. 2. Proč nejsou v návrhu haly znázorněny symboly pracovníků a značky přívodu el.proudu? 3. V čem vidíte optimalizaci výrobního procesu? Optimalizace je vetšinou matematická metoda. 4. Nebylo možné realizovat technicko ekonomické zhodnocení? 5. V jste skutečně hovořil o zavedení této metody s pracovníky? 6. Jaké vidíte největší problémy zavedení této japonské metody do českého prostředí? 7. Podařilo se Vám zavést všechny standardy? 8. Znáte 6. a 7. krok metody 5S? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record