Show simple item record

Stroke mechanism of bridge crane

dc.contributor.advisorŠkopán, Miroslavcs
dc.contributor.authorUjčík, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:16Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationUJČÍK, M. Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 12000 kg / M4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116102cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176667
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 000 kg, který bude sloužit jako dílenský jeřáb s pravidelným využíváním. První část této práce je věnována kritické rešerši obdobných existujících řešení, na základě které je vybrána vhodná koncepce uspořádání. Druhá část práce se zabývá samotnému výpočtu hlavních rozměrů zdvihu, na základě kterých jsou zvoleny jednotlivé komponenty. Jedná se o nosné prvky lanového systému, kam patří kladky, lano a lanový buben. U lanového bubnu je proveden pevnostní výpočet. Ve třetí části jsou návrhy a výpočty částí zdvihového mechanismu tj. elektromotor, spojka, brzda a převodovka. Finální část se zabývá výpočtem a kontrolou bubnového čepu, ložiska a kontrolním výpočtem pera. Součástí práce je také výkresová dokumentace, která obsahuje výkres celkové sestavy zdvihového mechanismu a svařovací podsestavy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of a stroke mechanism of the bridge crane with capacity of load 12 000 kg, which will have served as a plant crane with regular use. The first part of this thesis is devoted to the critical research of similar existing solutions, on the bases of which a suitable order of the arrangement is chosen. The other part of the thesis is devoted to the calculation of the main dimensions of the stroke, on the basis of which the individual components are selected, this are hoist elements of the rope system, such as roller, rope and rope drum, in which the fatigue calculation is performed. Another part of the thesis tackles design and parts calculation of the lifting mechanism, such as electric motor, clutch, brake and gearbox. The final part of the thesis is devoted to the calculation and control of the drum flail, bearing and tension calculation of the parallel key. Constituent part of this thesis is also drawings´ documentation, which enclosed drawing of the lifting mechanism assembly and the welding subassembly as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmostový jeřábcs
dc.subjectjeřábová kočkacs
dc.subjectlanový bubencs
dc.subjectkladkostrojcs
dc.subjectlanocs
dc.subjectelektromotorcs
dc.subjectspojkacs
dc.subjectbrzdacs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectbridge craneen
dc.subjectcrane strokeen
dc.subjectrope drumen
dc.subjecthoisten
dc.subjectropeen
dc.subjectelectric motoren
dc.subjectclutchen
dc.subjectbrakeen
dc.subjectgearboxen
dc.titleZdvihový mechanismus mostového jeřábu 12000 kg / M4cs
dc.title.alternativeStroke mechanism of bridge craneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-13-15:30:38cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116102en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:37:16en
sync.item.modts2019.06.13 16:27:57en
dc.contributor.refereeMalášek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record