Show simple item record

Analysis of the use of 3D slicer SW for computational modeling in biomechanics

dc.contributor.advisorVosynek, Petrcs
dc.contributor.authorKratochvílová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:19Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:19Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKRATOCHVÍLOVÁ, H. Analýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116340cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176687
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá freewarovým programem 3D Slicer a jeho využitím pro oblast biomechaniky. Úvodní část je věnována seznámení s programem, jeho možnostmi a funkcemi a stručnému vysvětlení pojmů výpočetní tomografie a magnetická rezonance. V následující kapitole je detailně předvedeno modelování konkrétního objektu z dodaných CT snímků pomocí tohoto softwaru, popsány funkce použitých nástrojů a porovnání modelů geometrií v závislosti na zvoleném rozsahu stupňů šedi v programu Gom Inspect. Poslední částí této práce je import 3D Slicerem vygenerovaných modelů geometrie kostí femur a pelvis do MKP platformy ANSYS Workbench, jejich preprocessing, následné zatížení femuru a vyhodnocení výsledků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a freeware program called 3D Slicer and its usefulness in the area of biomechanics. The introduction part describes the scope of the program and its functions. The next chapter shows a step-by-step modelling of a bone geometry using CT images and a comparison of geometries of bones created with different grayscale level using a program Gom Inspect. The last part focuses on importing geometries created in 3D Slicer, specifically femur and pelvis, into FEM platform ANSYS Workbench for preprocessing and defining femur’s stress and deformation characteristics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D Slicercs
dc.subjectfreeware programcs
dc.subjectbiomechanikacs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectCTcs
dc.subject3D Sliceren
dc.subjectfreeware softwareen
dc.subjectbiomechanicsen
dc.subjectcomputational modelingen
dc.subjectCTen
dc.titleAnalýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanicecs
dc.title.alternativeAnalysis of the use of 3D slicer SW for computational modeling in biomechanicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:12cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116340en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:19:18en
sync.item.modts2020.03.30 12:43:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarcián, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)cs
but.defencePosluchačka představila komisi svou bakalářskou práci. Dále odpověděla na všechny otázky oponenta a dalších členů komise: Kolik stupňů šedi může mít CT snímek? Proč byl femur ve výpočtovém modelu uvažován jako dutý? Má to vliv na vypočtené napětí? Na základě čeho byla stanovena zatěžující síla u výpočtového modelu femuru?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record