Show simple item record

Assessment of possibilities for reduction of water consumption in steel industry

dc.contributor.advisorKlimeš, Lubomírcs
dc.contributor.authorBohunský, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:23Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:23Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBOHUNSKÝ, T. Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116454cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176705
dc.description.abstractTato bakalářská práce posuzuje možnosti úspory vody v ocelářském průmyslu a jednotlivé metody, které v procesu výroby oceli snižují vodní stopu. Nejprve je představena současná situace v ocelářském průmyslu a klasifikován problém nadměrné spotřeby vody. Následně je věnována největší část práce sestavení univerzálního postupu aplikovatelného v kterémkoliv z ocelářských podniků. Tento postup se skládá z analytických modelací a charakteristik konkrétních úsporných metod. Výsledky jsou zpracovány do tabulky, která obsahuje jejich podrobný vliv na celý výrobní proces.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis assesses possibilities for a reduction of water consumption in the steel industry and individual methods reducing water footprint in the whole process of steel making. At the beginning, the current situation of the steel industry is introduced and the problem with excessive water consumption classified. The biggest part of this thesis is then dedicated to the construction of universal procedure which can be applied in any steel plant. This procedure consists of analytical models and the specification of individual water-saving technologies. The results are compiled in a table containing the detailed influence on the whole manufacturing process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpotřeba vodycs
dc.subjectocelářský průmyslcs
dc.subjectanalýza toku substancecs
dc.subjecttechnologie pro úsporu vodycs
dc.subjectWater consumptionen
dc.subjectsteel industryen
dc.subjectsubstance flow analysisen
dc.subjectwater-saving technologiesen
dc.titlePosouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslucs
dc.title.alternativeAssessment of possibilities for reduction of water consumption in steel industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:02cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116454en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:00:44en
sync.item.modts2020.03.31 06:40:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBřezina, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prostřednictvím ústní prezentace seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce. Následně student zodpověděl všechny otázky oponenta. Další doplňující otázky k bakalářské práci byly: 1) docent Katolický: Zda vzniká změnou chlazení snížení produkce a jak velké? - profesor Štětina: vyjádřil nesouhlas se studentovou odpovědí na odpověď docenta Katolického 2) profesor Štětina: jak rychle se u takto běžného stroje se pohybuje rychlost lití? 3) profesor Štětina: Dá se pro ocelářský průmysl používat mořská voda? - doplnění - používá se obyčejná pitná voda, nebo musí dojít k její upravení před prvním využití? 4) docent Katolický: cyklus je uzavřený a ztráty tam nejsou, je tomu opravdu takto? - doplnění profesorem Štětinou - když se voda stříká na tento povrch, kolik této vody se ztratí? 5) doktor Krejčí: turbínová jednotka pro obnov tlaku: požadoval vysvětlení věty v bakalářské prácics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record