Show simple item record

Risk analysis of operated horizontal milling machine

dc.contributor.advisorBlecha, Petrcs
dc.contributor.authorMergeščíková, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMERGEŠČÍKOVÁ, L. Analýza rizik provozované horizontální frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176715
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Následne je vykonaná rešerš súčasných harmonizovaných noriem a noriem platných v roku výroby. Ďalšou súčasťou práce je identifikovanie ohrození a návrh preventívnych opatrení, ktoré zaistia zníženie rizík. Nadobudnuté poznatky sú zhrnuté v závere.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis concerns about the risk analysis of the operated console horizontal milling machine produced in 1963. The thesis contains an overview of the valid legislation of the European Union and the Czech Republic concerning occupational safety and health. Subsequently, a review of the current harmonized standards and standards valid in the year of construction is conducted. Another part of the thesis is the identification of hazards and the proposal of preventive measures to reduce risks. In conclusion, acquired knowledge is summarized.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýza rizíkcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbezpečnosťcs
dc.subjecthorizontálna frézovačkacs
dc.subjectkonzolová frézovačkacs
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisken
dc.subjectsafetyen
dc.subjecthorizontal milling machineen
dc.subjectconsole milling machineen
dc.titleAnalýza rizik provozované horizontální frézkycs
dc.title.alternativeRisk analysis of operated horizontal milling machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-13-07:41:40cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:37:25en
sync.item.modts2019.06.13 08:22:42en
dc.contributor.refereeRozehnalová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record