Show simple item record

Risk analysis of operated horizontal milling machine

dc.contributor.advisorBlecha, Petrsk
dc.contributor.authorMergeščíková, Lenkask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMERGEŠČÍKOVÁ, L. Analýza rizik provozované horizontální frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176715
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Následne je vykonaná rešerš súčasných harmonizovaných noriem a noriem platných v roku výroby. Ďalšou súčasťou práce je identifikovanie ohrození a návrh preventívnych opatrení, ktoré zaistia zníženie rizík. Nadobudnuté poznatky sú zhrnuté v závere.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis concerns about the risk analysis of the operated console horizontal milling machine produced in 1963. The thesis contains an overview of the valid legislation of the European Union and the Czech Republic concerning occupational safety and health. Subsequently, a review of the current harmonized standards and standards valid in the year of construction is conducted. Another part of the thesis is the identification of hazards and the proposal of preventive measures to reduce risks. In conclusion, acquired knowledge is summarized.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýza rizíksk
dc.subjectrizikosk
dc.subjectbezpečnosťsk
dc.subjecthorizontálna frézovačkask
dc.subjectkonzolová frézovačkask
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisken
dc.subjectsafetyen
dc.subjecthorizontal milling machineen
dc.subjectconsole milling machineen
dc.titleAnalýza rizik provozované horizontální frézkysk
dc.title.alternativeRisk analysis of operated horizontal milling machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:14cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.28 16:53:29en
sync.item.modts2020.05.28 16:12:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRozehnalová, Janask
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi se svojí prací: Analýza rizik provozované horizontální frézky, dále zodpověděla na otázky oponentky. Diskuze nad riziky v pří údržbě stroje. Diskuze nad riziky úrazu ovládacím obvodem, při průrazu výkonového napětí. Proč jste zařadila popis stroje, až na konci. Studentka uvádí, že popis stroje považuje už za teoretickou část.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record