Show simple item record

Optimization of manufacturing process of tubes

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorKohout, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:27Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOHOUT, J. Optimalizace procesu výroby trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116661cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176725
dc.description.abstractPráce předkládá návrh na zvýšení rychlosti svařování v procesu výroby trubek z korozivzdorných ocelí 1.4301 a 1.4404. Na základě rozboru stávající metody bylo vyhodnoceno, že zvýšení výkonnosti bude nejvhodnější pomocí úpravy technologie svařování. Byly navrženy 4 metody, s popsáním principu, výhod a nevýhod. Jako nejefektivnější a nejméně cenově náročná vyšla úprava stávající metody TIG použitím dvou hořáků, s možným vylepšením spočívajícím v použití jiného ochranného plynu.cs
dc.description.abstractElaborated thesis presents a proposal to increase welding speed in the process of production of stainless steel tubes 1.4301 and 1.4404. Based on analysis of the existing method was evaluated, that performance improvement would be most appropriate by adjusting the welding technology. Four methods have been proposed, describing the principle, andvantages and disadvantages. The most effective and cheapest was the modification of the existing TIG method using two torches, with the possible improvement of using another shielding gas.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýroba trubekcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectmetoda TIGcs
dc.subjectLASERcs
dc.subjectLATIGcs
dc.subjecttubes manufacturingen
dc.subjectweldingen
dc.subjectTIG methoden
dc.subjectLASERen
dc.subjectLATIGen
dc.titleOptimalizace procesu výroby trubekcs
dc.title.alternativeOptimization of manufacturing process of tubesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:11cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116661en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:22:38en
sync.item.modts2020.03.30 20:33:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStaněk, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Vojtěch Staněk (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: Jakým zařízením se kontroluje svar na lince? Popište svařování stejnosměrným a střídavým proudem. Popište chemické složení použité oceli. Jak jste čerpal rychlost LATIGU? Je nutný předehřev u austenitické oceli? Položené otázky student plně zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record