Show simple item record

Nondestructive testing in current industrial practice

dc.contributor.advisorJuliš, Martincs
dc.contributor.authorJakubcová, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:28Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJAKUBCOVÁ, E. Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176734
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou certifikace pracovníků v oboru nedestruktivního zkoušení dle platných norem. Teoretická část práce porovnává český certifikační systém pracovníků nedestruktivního zkoušení se systémy v zahraničí a hodnotí jejich vzájemné rozdíly. V rámci práce jsou také diskutovány problémy, které se vyskytují při certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9712. V praktické části bakalářské práce je dokumentováno vyhodnocení zkušebního vzorku pomocí prozařovací rentgenové zkoušky, magnetické práškové metody a zkoušky těsnosti. V závěru práce jsou získané výsledky vyhodnoceny a diskutovány a také popsány v podobě měřících protokolů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on personnel certification of non-destructive testing according to valid standards. The theoretical part compares the Czech certification system for non-destructive testing with systems in other countries and evaluates their differences. Problems that occur during certification according to ČSN EN ISO 9712 are also discussed. In the practical part of the thesis the evaluation of the test sample is documented by means of radiographic test, magnetic particle test and leak test. At the end of the thesis the results are evaluated and discussed and also described in the form of measuring protocols.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCertifikacecs
dc.subjectnedestruktivní zkoušenícs
dc.subjectprozařovací metodycs
dc.subjectmagnetická prášková metodacs
dc.subjectCertificationen
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.subjectradiographic testingen
dc.subjectmagnetic particle testingen
dc.titleProblematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxics
dc.title.alternativeNondestructive testing in current industrial practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:09cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:31:14en
sync.item.modts2020.03.31 23:58:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlakurková, Lenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen)cs
but.defenceNa co by bylo možné použít tenzometrickou metodu v praxi? Proč vzniká kontrast na radiogramech? Lze na radiogramu poznat použití zcela odlišného přídavného materiálu u svaru? Jak je omezen vliv subjektivního hodnocení pracovníkem? Je rozdíl mezi normami v ČR a zahraničními? Jakým způsobem je kontrolován ropovod procházející více zeměmi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record