Show simple item record

Marketing Strategy of Telefónica O2

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorBilavčík, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:47Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:47Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBILAVČÍK, M. Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other29847cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17684
dc.description.abstractDiplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků vyplněných respondenty z cílové populace. Obsahuje návrh kroků, které by měly firmě pomoci k získání nových zákazníků a udržení těch stávajících. V diplomové práci je dále obsažen souhrn informací o cílové populaci, využitelný společností Telefónica O2 pro další analýzy.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to prepare a marketing strategy for Telefónica O2 Czech Republic, a.s. The strategy is focused on target market and is based on questionnaire research made with respondents from target population. Strategy contains proposal of steps which could help to acquire new customers and keep recent customers. The diploma thesis also contains summary of information about the target population usable by Telefónica O2 for further analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectchování spotřebitelecs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectmobilní operátorcs
dc.subjectmobilní telefoncs
dc.subjecttarifcs
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectconsumer behaviouren
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectmobile network operatoren
dc.subjectmobile phoneen
dc.subjecttariffen
dc.titleMarketingová strategie společnosti Telefónica O2cs
dc.title.alternativeMarketing Strategy of Telefónica O2en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-06-16-14:04:28cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29847en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:57:42en
sync.item.modts2020.04.01 02:53:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoskočil, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record