Show simple item record

Piston group of in-line four-cylinder gasoline engine

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorKrál, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:11:19Z
dc.date.available2019-11-27T20:11:19Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKRÁL, S. Pístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17688
dc.description.abstractCílem bakalářské práce, je pevnostní kontrola pístní skupiny řadového čtyřválcového zážehového motoru. V první části pro zadané termodynamické, geometrické a provozní parametry pístní skupiny uvedeného motoru provedeme výpočet termodynamického cyklu. Dále zjistíme silové účinky působící na pístní skupinu v nejvíce namáhaných okamžicích cyklu. Pro takto zjištěné zatížení pístní skupiny provedeme kontrolu napětí v pístním čepu a pevnostní kontrolu oka ojnice. V závěru porovnáme vypočtené hodnoty napětí s dovolenými hodnotami a zjistíme návrhový koeficient bezpečnosti pro danou součást.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis, it is strength control group of ordinary four-cylinder piston gasoline engine. In the first part of the specified thermodynamic, geometric and operational parameters of the motor piston group will calculate the thermodynamic cycle. Furthermore, we see the effects of force acting on the piston group in the most strained moments of the cycle. For the reconstructed load piston group perform voltage control in piston pin and strength control rods of the eye. In conclusion, we compare the calculated values of permissible stress values and find a design safety factor for the part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotorcs
dc.subjectpístní skupinacs
dc.subjectpístcs
dc.subjectojnicecs
dc.subjectoko ojnicecs
dc.subjecttermodynamický cykluscs
dc.subjectizochorickýcs
dc.subjectadiabatický dějcs
dc.subjectzakřivený prutcs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectměrný tlakcs
dc.subjectsetrvačná síla.cs
dc.subjectEngineen
dc.subjectpiston groupen
dc.subjectpistonen
dc.subjectconnecting roden
dc.subjectconnecting rod eyeen
dc.subjectthermodynamic cycleen
dc.subjectisochoricen
dc.subjectadiabatic processen
dc.subjectcurved roden
dc.subjecttensionen
dc.subjectspecific pressureen
dc.subjectinertia power.en
dc.titlePístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motorucs
dc.title.alternativePiston group of in-line four-cylinder gasoline engineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-14-11:45:05cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid29849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:15:30en
sync.item.modts2020.03.31 20:35:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovotný, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record