Show simple item record

Analysis of heat losses of operated heat exchangers

dc.contributor.advisorJegla, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSýs, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:57Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSÝS, T. Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117674cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176941
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a analýzou tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla používaných pro potravinářské aplikace. V úvodní části práce je představena problematika tepelných výměníků, jejich využití a členění podle základních kritérií, a také problematika jejich izolace, která je doplněna o výčet nejčastěji používaných druhů tepelné izolace. V druhé části práce je představeno zadání a popis řešeného průmyslového případu a je zde prezentována rovněž poskytnutá výkresová dokumentace a naměřená vstupní data nezbytná pro výpočet tepelných ztrát. V poslední části práce je představen použitý postup stanovení ztrátového tepelného toku výměníkové konstrukce, dosažené výsledky a jejich diskuse.cs
dc.description.abstractThe proposed bachelor’s thesis deals with calculation and analysis of heat losses of operated heat exchangers used for food applications. In the first part of the thesis, general problematics of heat exchangers is introduced, including their use and breakdown by basic categories, as well as problematics of insulation, which is supplemented by a list of the most commonly used types of insulation. Another chapter is devoted both to the assignment and description of the industrial case; drawing documentation and measured input data necessary for the calculation of heat losses are also presented. The last part of the thesis introduces the used method of assessment of heat losses of the heat exchanger network, achieved results and their discussion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýměníky teplacs
dc.subjectvýměník tepla typu trubka v trubcecs
dc.subjectvýměníková síťcs
dc.subjectvýpočet tepelných ztrátcs
dc.subjecttepelná izolacecs
dc.subjectheat exchangersen
dc.subjectdouble pipe heat exchangeren
dc.subjectheat exchanger networken
dc.subjectcalculation of heat lossesen
dc.subjectinsulationen
dc.titleAnalýza tepelných ztrát provozovaných výměníků teplacs
dc.title.alternativeAnalysis of heat losses of operated heat exchangersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:21cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117674en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:07:43en
sync.item.modts2021.11.12 09:21:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBabička Fialová, Dominikacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - analýza předmětného problému - představení výpočtu tepelných ztrát - vyhodnocení výsedků a návrh opatření - zhodnocení výsledků 2. Oponent přečetl posudek a dotazy. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: Popište blíže uvedené obrázky. Z jakého důvodu je teplejší médium v mezitrubkovém prostoru. Uvažoval jste ztráty tepla radiací. 5. Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record