Show simple item record

Manufacturing of belt drive cover

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorRösner, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:37:54Z
dc.date.available2018-10-21T16:37:54Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationRÖSNER, M. Výroba krytu řemenového převodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17703
dc.description.abstractDiplomová práce předkládá návrh výroby krytu řemenového převodu z materiálu s označením dle ČSN 411320.21, o tloušťce 1,5 mm v sérii 10 000 kusů. Na základě způsobu výroby součásti je v práci představena problematika tažení, parametry, používané stroje spolu s konstrukcí nástrojů. Pro operaci hlubokého tažení byly provedeny kontrolní, technologické výpočty, vybrán hydraulický lis CTH 250, navržena sestava tažného nástroje, simulace v programu AutoForm, zpracované technicko-ekonomické zhodnocení, bod zvratu a doložená výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis submit a concept for belt drive cover manufactured by ČSN 411320.21, a 1.5 mm thick material for series 10 000 pieces. On the basis of manufacturing method are presented problems around drawing, the parameters, used machine with tool design. For deep drawing operations were carried out control, computing technology, a hydraulic pres CTH 250 selection, designed set of drawing tools, simulation by AutoForm software, a technical economic evaluation, break-even point and supported by drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologie taženícs
dc.subjectTvářenícs
dc.subjectNerotační výtažekcs
dc.subjectTažný nástrojcs
dc.subjectVýroba součásti taženímcs
dc.subjectDrawing technologyen
dc.subjectFormingen
dc.subjectNon-rotary decoctionsen
dc.subjectDrawing toolen
dc.subjectProduction component of drawingen
dc.titleVýroba krytu řemenového převoducs
dc.title.alternativeManufacturing of belt drive coveren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-24cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:19cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37649en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:51:44en
sync.item.modts2020.03.31 13:56:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePeterková, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Popište tváření explozí. Jak lze redukovat tření při tažení? Co je podmínkou, aby byl materiál označen jako hlubokotažný?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record