Show simple item record

Manufacturing possibilities of sparking plug body

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorStrnad, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:18:34Z
dc.date.available2019-05-17T12:18:34Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSTRNAD, M. Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37643cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17705
dc.description.abstractV práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena šestihranem. Odhadovaná série je 1 000 000 kusů za rok. Pro výrobu tělesa jsou vybrány varianty z technologie obrábění a tváření. Konkrétně soustružení a frézování, odlévání, kování, metoda s využitím superplastických materiálů a protlačování. Vybrané technologie jsou zhodnoceny na základě nákladů na výrobu jednoho kusu, časové náročnosti výroby součásti, využitelnosti materiálu a celkové proveditelnosti výroby. Podle těchto parametrů je zvoleno protlačování jako nejvhodnější varianta.cs
dc.description.abstractDifficulties of manufacturing sparking plug body are analyzed in this thesis, which aims to select the most appropriate option. Body is circular section of steel 1.1191 (12 050), with a hole in the middle and upper part of this body is ended with hexagonal shape. The series is estimated at 1 000 000 units per year. For the production of sparking plug body are selected options from the machining and forming technologies. Specifically, turning and milling, casting, forging, a method using superplastic material and cold extrusion. Selected technologies will be reviewed based on cost to produce one piece, time requirements of manufacture of the unit, material usability and overall feasibility. According to these parameters forming is chosen as the best option.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTěleso zapalovací svíčkycs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectodlévánícs
dc.subjectprotlačovánícs
dc.subjectkovánícs
dc.subjectSparking plug bodyen
dc.subjectturningen
dc.subjectmillingen
dc.subjectcastingen
dc.subjectextrusionen
dc.subjectforgingen
dc.titleVariantní řešení výroby těla zapalovací svíčkycs
dc.title.alternativeManufacturing possibilities of sparking plug bodyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:17cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37643en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:47:17en
sync.item.modts2020.03.31 06:51:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKopřiva, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky své závěrečné práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Jak se vyrábí ostatní díly svíčky kromě těla svíčky? 2. Naznačení postupu výroby keramické části? 3. Co jsou to okuje? Za jakých okolností vznikne spálená ocel? 4. Druhy protlačování. 5. Vysvětlení pojmu CNC stroj. 6. Co jsou vlákna v oceli? 7. Kde se ukládají nekovové vměstky v materiálu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record