Show simple item record

Eco-friendly tourism complex Strachotín – urban and architectural study.

dc.contributor.advisorUrbášková, Hanacs
dc.contributor.authorČížová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:39:12Z
dc.date.available2019-06-14T11:39:12Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČÍŽOVÁ, G. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other116214cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177348
dc.description.abstractZvolená diplomová práce se zabývá návrhem optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus ve Strachotíně. Lokalita se vyznačuje vhodnými přírodními podmínkami a půdou pro kvalitní viniční hospodářství. Proto na řešeném území navrhuji vinařství, moštárnu, palírnu, ubytování s restaurací a wellness. Detailněji zpracovávám objekt vinařství a příslušné ubytování. Nejvýznamnější objekt je navržen provoz vinařství. Budova je dominantou a spolupůsobí s vedlejším objektem ubytování a restaurací. Části fasády jsou řešené jako prolamované odvětrávané fasády, které vytváří architektonický ráz budov.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the proposal of optimal functional and spatial use of the area for environmentally friendly tourism in Strachotín. The location is characterized by suitable natural conditions and land for quality vineyard management. That is why I propose a winery, a cider, a distillery, accommodation with a restaurant and a wellness area in the area. I elaborate the winery object and related accommodation in more detail. The most important object is the operation of the winery. The building dominates and interacts with the adjacent accommodation and restaurant building. Parts of the facade are designed as openwork ventilated facades that create the architectural character of the buildings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectvinařstvícs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectrekreacecs
dc.subjectturismuscs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectúzemní plánovánícs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectzeleňcs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectvinicultureen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectecologyen
dc.subjectnatureen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectrecreationen
dc.subjecttourismen
dc.subjecturbanismen
dc.subjectland-use planningen
dc.subjecthealthen
dc.subjectgreeneryen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleUrbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín.cs
dc.title.alternativeEco-friendly tourism complex Strachotín – urban and architectural study.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-27-17:05:40cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid116214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:04:30en
sync.item.modts2020.03.31 05:37:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeBorecká,, Evacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Branislav Puškár, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Ľúbica Selcová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Antonín Hladík (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala projekt DP. Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka uspokojivě odpověděla na dotaz oponenta. Předseda komise vznesl dotaz, zda studentka uvažovala o extenzivnější formě výroby vína. Studentka dostatečně odpověděla na položenou otázku. Arch. Hladík se dotázal na vzdálenost parkovacích ploch. Studentka odpověděla uspokojivě. Arch. Hladík dále komentoval dopravní řešení navrhovaného areálu. Doc. Selcová se dotázala, zda by neměly být provozy moštárny a palírny ve větší blízkosti. Studentka odpověděla věcně. Další dotaz byl směřován na klima vnitřních prostor. Studentka odpověděla dostatečně. Doc. Lhotáková se dotázala na technické řešení vodního hospodářství. Studentka odpověděla uspokojivě. Arch. Rada se dotázal na funkci území v současnosti. Studentka odpověděla dostatečně. Předseda se dotázal na udržitelnost návrhu budov. Studentka odpověděla dostatečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record